سفارش تبلیغ
صبا

برادر ابطحی منم میخوام اعتراف کنم

برادر ابطحی منم میخوام اعتراف کنم.

میخوام بگم منم اشتباه کردم یه اشتباه برزگ.اشتباه من این بود که فکر میکردم تو ایران مرد زیاده اما دریغا از من ............

وای برمن که توی این دنیا خیلی ها جزء مرد ها حساب کردم .که چه اشتباهی کردم چه گونی که سر خودم کشیدم.

برادر یواش تر خیلی تند میری منم میخوام بهت برسم منم میخوام عذر خواهی کنم از مردمی که به جای کلاه شما گونی گذاشتید سرشان .

برادر ابطحی سخن سخن شماست یادتون هست .ای وای بر ایرانی که دروغ را انتخاب کنند...........

برادر ابطحی سخن سخن شماست یادتون هست.

برادر ابطحی مرد بودن خیلی سخته خیلی خیلی سخت که هرکسی از پسش بر نمیاد.

برادر ابطحی من وشما اشتباه کردیم اشتباه شما اینه که ایرانی رو باور نکردید اشتباه ما این بود که شما رو باور کردیم.

برادر ابطحی کاش همه ما یکی بودیم مثل مدرس مثل میرزا کوچک خان مثل ستارخان و باقر خان مثل خیلی که من وشما نمشناسیمشون ولی مردن مردتر از تو زن تر از من.

مرد بودن سخته خیلی سخت برادر ابطحی

ای دریغا از من و تو

ای وای بر من و تو

ای وای بر ما کی چه ارزان خود را فروختیم